2014/11/28

OSOBA, U KTERÉ JE DŮVODNÝ PŘEDPOKLAD:

Velmi zajímavou diskuzi teď podnítila Rada Českého rozhlasu. Při přípravě dalšího dílu Hovorů z Lán by měl rozhlas myslet na svůj kodex, konkrétně na 2. odstavec článku 22: 

"Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků."

Část radních proto požaduje, aby se Hovory už nevysílaly live, ale předtáčely. 

Neznamená to ve svém důsledku, že pokud příště uslyšíme Lány ze záznamu, Radiožurnál tím vlastně oficiálně oznámí, že pan prezident je hulvát, sprosťák, nebo opilec?
Jen se tak ptám...


Žádné komentáře:

Okomentovat